Gymnasiebibliotekarierna Ulrika Boström och Linda Fogelström är glada för utmärkelsen "Skolbibliotek i världsklass". Foto:  Jacob Zetterlund

Gymnasiet som håller världsklass

Erik Dahlbergsgymnasiets bibliotek är ett skolbibliotek i världsklass. Det är fackförbundet DIK som står bakom utnämningen.

I och med utnämningen är Erik Dahlbergsgymnasiets det första biblioteket i Jönköpings kommun som blivit ett skolbibliotek i världsklass. Under 2017 delar ED utmärkelsen med 24 andra skolbibliotek i landet.

– Det är med stolthet och glädje som skolans personal och elever ser att dessa satsningar uppmärksammas även utanför gymnasiets verksamhet och skolbibliotekets personal är förstås lite extra stolta idag, säger gymnasiechef Lars Wernborg, i ett pressmeddelande.

Utmärkelsen tilldelas skolbibliotek som är en del av skolans pedagogiska vision och jobbar såväl med elevernas språkliga som digitala kompetens.

På Erik Dahlbergsgymnasiet har satsning gjorts på biblioteket i närtid genom både utökning av personaltäthet och satsning på upprustning och investering i bibliotekets lokaler.

-----

No more pages to load