Förslag att kravet på läkarprofession tas bort för asylsökande och flyktingar

Vårdcentralen ansvarar för hälsoundersökningar och sjukvård som inte kan anstå till asylsökande och flyktingar. 

Vid behov kan vårdcentralen kontakta de mobila teamen vid Nässjö vårdcentral och Bräcke Diakoni om eventuellt samarbete.
Just nu pågår samtal i regionen om eventuell förändring av kravet på läkarundersökning av barn när det gäller inledande hälsoundersökning.
– Anledningen till detta är att vi under dessa speciella omständigheter med den flyktingsituation vi befinner oss i måste se över våra rutiner så att vi kan erbjuda så många barn som möjligt hälsoundersökningar, säger Marita Sandqvist på primärvårdsenheten.

Sjuksköterska istället för läkare
Det finns ett förslag att kravet på läkarprofession tas bort och ersätts med specialistsköterskekompetens för hela denna grupp. Barn 0-5 år görs av specialistutbildad sjuksköterska på BUMM, barn 6-19 år görs av specialistutbildad sjuksköterska (distriktssköterska) på vårdcentral.
Läkare ansvarar även fortsättningsvis för att bedöma provsvar och ordinera vaccinationer.
Frågan diskuterades på medicinsk programgrupp primärvård 29 oktober.
– Programgruppen ser positivt på förslaget som helhet, säger Marita Sandqvist. Nu fortsätter arbetet med att bland annat uppdatera Faktadokument och se över utbildningsinsatser. Vi återkommer med mer information så snart som möjligt.

-----

No more pages to load