Allvarlig vårdskada efter handledsfraktur

En operation av en handledsfraktur ledde till en allvarlig vårdskada. Nu gör Region Jönköpings län en anmälan, enligt lex Maria.

Det var i augusti, som en patient inkom med flera frakturer till ortopedkliniken, Värnamo sjukhus. Bland dem fanns en öppen handledsfraktur.
 Dock läkte inte frakturen som den skulle då en infektion i det öppna såret uppstod.

Ytterligare operation
Det krävdes ytterligare en operation, förlängd vårdtid och långvarig antibiotikabehandling, skriver chefläkare Anders Sjögren i ett pressmeddelande.

 Lämnar till IVO
Händelsen ska ha medfört allvarlig vårdskada.
 Sjukhuset har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar nu ärendet vidare till IVO för bedömning.

-----

No more pages to load