Exteriört ser lättvårdsambulansen likadan ut som en vanlig akutambulans. Temabild. Foto: Mattias Landström

Lättvårdsambulans ska komplettera vården

En lättvårdsambulans kommer att komplettera vården. Den är anpassade för patienter som är stabila men som samtidigt har ett tydligt vårdbehov av exempelvis övervakning eller syrgas. 

Från den 1 oktober 2016 kommer det att finnas en så kallad lättvårdsambulans som ett resurstillskott till dagens 21 akutambulanser i Jönköpings län, det skriver Region Jönköping på sin hemsida. Den kommer att vara ett mellanting mellan en akutambulans och en liggande sjuktransport med taxi, vars främsta uppgift blir att förflytta patienter där det finns ett tydligt vårdbehov, under vardagstid.

Exteriört ser lättvårdsambulansen likadan ut som en vanlig akutambulans och den kommer att vara utrustad med samma läkemedel och i princip samma övervakning. Den största skillnaden blir att lättvårdsambulansen endast bemannas av en person, en erfaren ambulanssjuksköterska.

Det är SOS Alarm som gör bedömningen om en ambulansbeställning från sjukvården ska köras med med lättvårdsambulans eller inte. Även ambulanssjuksköterskan på plats gör en bedömning, och kan vid behov begära akutambulans.

-----

No more pages to load