Temabild. Foto: Pixabay

Hade hjärtinfarkt – fick inte följa med ambulansen

En patient med bröstsmärtor togs inte med till sjukhus för bedömning. Två dagar senare kom smärtan tillbaka och orsaken visade sig vara hjärtinfarkt. Nu anmäls händelsen för prövning enligt lex Maria.

En patient fick bröstsmärtor i sitt hem. När ambulansen kom hade bröstsmärtorna avtagit och sjukvårdspersonalen lämnade då platsen utan ytterligare åtgärder. Men enligt de riktlinjer som finns ska den här typen av fall alltid bedömas på ett sjukhus.

Två dagar senare fick patienten åter bröstsmärtor och orsaken visade sig då vara hjärtinfarkt. Patienten kunde behandlas för detta. 

Värnamo sjukhus har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO,  skriver Region Jönköpings län. 

-----

No more pages to load