Länssjukhuset Ryhov har anmälts enligt lex Maria. Temabild. Foto: Mattias Landström

Patient fick sondmat i lungan

Länssjukhuset Ryhov har anmälts enligt lex Maria sedan en patient fick sondmat i sin lunga och därmed drabbades av lunginflammation. 

En patient som vårdades på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping hade sväljningsbesvär och fick hjälp med näring genom en tunn sond. Av misstag hamnade sonden i patientens lunga vilket medförde att även sondmaten hamnade där.

Till följd av detta drabbades patienten av lunginflammation, vilket gjorde att hen var tvungen att förlänga vården på sjukhuset några dygn.

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnat ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Patienten är nu helt återställd efter händelsen.

-----

No more pages to load