Från 2020 kan läkarprogrammet i Jönköping erbjuda helt nya utbildningslokaler i en ny huskropp intill Länssjukhuset Ruhov.
Foto: Illustration: White Arkitekter

Läs till läkare – i Jönköping

Snart blir det möjligt att studera till läkare i Jönköping. I januari 2019 blir Jönköping nämligen en av fyra huvudstudieorter för läkarprogrammet vid Linköpings universitet. Det meddelar nu Region Jönköpings län.

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet (LiU) är en decentraliserad utbildning där Jönköping, om två år, tillsammans med Kalmar och Norrköping, blir en av de fyra studieorterna.

Tanken är att studenterna ska genomföra de fem första terminerna gemensamt i Linköping och sedan delas från termin sex till elva.

Samma kvalitet som LiU

Studieort Jönköping ska erbjuda en utbildning med samma innehåll och höga kvalitet som Linköpings universitet. Fyra kliniska lektorer kommer att leda läkarprogrammets verksamhet i Jönköping och tio adjungerade lektorer ska rekryteras som ansvariga för de olika terminsvisa kurserna. Därtill kommer många andra medarbetare att engageras för specifika lärar- och instruktörsuppdrag.

– Vi kan erbjuda utbildning i ett välfungerande sjukvårdssystem som arbetar mycket med förbättringar och ledarskap. Vi är också kända för att arbeta med utveckling av hälso- och sjukvården, och har medarbetare med hög pedagogisk och vetenskaplig kompetens, säger Staffan Hägg, adjungerad professor och lokal projektledare för studieort Jönköping, i ett pressmeddelande.

Hans förhoppning är att studenterna i Jönköping ska stanna kvar på orten när de är färdigutbildade.

Nya utbildningslokaler

Från 2020 kan Jönköping också erbjuda helt nya utbildningslokaler i en ny huskropp intill sjukhusets huvudbyggnad.

– Det är fint att lokalerna finns så centralt på sjukhuset eftersom läkarprogrammet är starkt integrerat i vårdens dagliga verksamhet, säger Staffan Hägg, i pressmeddelandet.

-----

No more pages to load