Region Jönköping vill satsa en halv miljard kronor på länets järnvägsnät. Foto: Mattias Landström

Stor satsning på länets järnvägar

Region Jönköping vill satsa en halv miljard kronor på länets järnvägsnät. 

– Med ett beslut i denna storleksordning tar vi ytterligare ett viktigt steg i framtidsbygget av Sveriges fjärde tillväxtregion, säger regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm (M). Nu gäller det att man på nationell nivå ser potentialen i en stärkt infrastruktur i länet.

Satsningen innebär att Region Jönköpings län tillsammans med berörda kommuner lovar att bidra med 500 miljoner kronor till fortsatt upprustning av det så kallade Y:et. Det innebär elektrifiering av banan Värnamo – Jönköping och Vaggeryd – Nässjö, nybyggnation av sträckan Byarum – Tenhult samt mötesstation på Jönköpingsbanan.

– Det här är avgörande och helt nödvändiga investeringar för ett välfungerande järnvägsnät för person- och godstrafik, på banor som är utpekade som nationell brist, säger Rune Backlund (C), ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Fördubbla antalet tågresor

Upprustningen har också stor betydelse för länets näringsliv, där stora godsvolymer kan flyttas över från väg till järnväg.

– Målsättningen är att fördubbla antalet tågresor i länet från 2011 och fram till 2025, i enlighet med vårt regionala trafikförsörjningsprogram. Med satsningen på ett sammanhängande elnät för tågtrafiken ser vi stora vinster i kortare restider och en mer rationell och fossilfri trafikering. Det ger också bättre miljömässiga förutsättningar att investera i nya, eldrivna persontåg, säger Rune Backlund.

Snabba och hållbara transporter

I den regionala utvecklingsplanen lyfts infrastrukturen fram med ambitionen att göra länet mer tillgängligt med snabba och hållbara transporter.

Sammantaget innebär hela åtgärdsplanen en investering på 1400–1900 miljoner kronor.

-----

No more pages to load