Temabild. Foto: Pixabay

Allvarlig miss efter abort – anmäls

I ett provsvar skrevs fel blodgrupp på en patient in. Detta gjorde att patienten, efter en planerad abort, först nekades ett förebyggande läkemedel som krävs när man har blodgrupp RhD-negativ. Som tur var upptäcktes misstaget av patienten själv. Nu har Region Jönköpings län gjort en anmälan enligt lex Maria. 

Det var efter en planerad abort och inför utskrivning som en patient bad om att få det förebyggande läkemedlet Profylax som krävs när man har blodgrupp RhD-negativ. Utan läkemedlet finns nämligen risk för allvarliga komplikationer.

Patienten fick då svaret av vårdpersonalen att läkemedlet inte var aktuellt eftersom blodgruppen var RhD-positiv. Patienten sa emot och efter ny provtagning och utredning visade det sig att fel blodgrupp hade skrivits in som provsvar.

Tack vare att patienten själv uppmärksammade felet och därmed fick det förebyggande läkemedlet Profylax blev det inga medicinska konsekvenser.

Händelsen har lex Maria-anmälts.

 

-----

No more pages to load