Temabild. Foto: Pixabay

Fick fel blod vid akut operation

En patient vid länssjukhuset Ryhov fick fel blodplasma i samband med en akut operation. Nu anmäls händelsen enligt lex Maria.

Det var i samband en akut operation på länssjukhuset Ryhov som en patient behövde få både blod och plasma. Av misstag fick patienten då blodplasma som var ämnad för en annan patient.

Nu anmäler Region Jönköpings län händelsen för prövning enligt lex Maria. Enligt anmälan berodde misstaget dels på hög belastning för operationsteamet den aktuella dagen och dels på oklarheter i de rutiner som gällde.

Av anmälan framgår även att patienten inte fick någon reaktion av händelsen eftersom det handlade om rätt blodgrupp. Sjukhuset har utrett händelsen och vidtagit åtgärder. Nu lämnas ärendet för bedömning av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

-----

No more pages to load