Annica Nieminen, Inger Jansson och Camilla Wennerstrand Foto: Alexandra Andreasson

De coachar funktionshindrade ut i arbetslivet

Andelen egenförsörjande personer med funktionsnedsättning i Jönköpings län har ökat med 25 procent under perioden 2013-2016. Det visar en utvärdering av verksamheten FIA (Funktionsnedsatta i arbete) som gjorts av Inger Jansson, lektor på Hälsohögskolan i Jönköping.

Personer med funktionshinder har ofta svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än övrig befolkning. Verksamheten FIA har i uppdrag att underlätta för personer med funktionsnedsättning att komma ut i, eller tillbaka till arbetslivet.

– Många upplever att de sitter i en tidskarantän. Det leder till ett tunnelseende som gör att de inte ser sina egna möjligheter, säger Jansson.

Projektet ägs och drivs av Region Jönköpings län med finansiering från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. I verksamheten finns för närvarande Camilla Wennerstrand och Annica Nieminen som coachar på vardera 50 procent.

Under fredagen redovisades en utvärdering av verksamheten som gjorts av Inger Jansson, lektor på Hälsohögskolan i Jönköping.

Sedan starten 2009 och fram till i dag har 166 deltagare gått igenom och avslutats i FIA. Under samma tidsperiod har FIA etablerat kontakt med 144 arbetsplatser och praktikplatser. Av dessa har 47 lett till anställning.

Det mest anmärkningsvärda i utvärderingen är ökningen av andelen egenförsörjande personer med funktionsnedsättning i Jönköpings län, under tidsperioden 2013-2016.

– Det har ökat med 25 procent, berättar Jansson.

Samtidigt har den offentliga försörjningen minskat från 92 procent till 70 procent.

– Samhällsekonomiskt innebär detta en uppskattad vinst om 2 924 000 kronor under denna period om man räknar med att samhällsvinsten i snitt uppstått under 12 månader för de berörda deltagarna. 

 

 

-----

No more pages to load