Länssjukhuset Ryhov i Jönköping anmäls efter läkarmiss. Foto: Mattias Landström

Läkare missade återfall av cancer – anmäls

En läkare på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping noterade inte att en patient som behandlats för en cancersjukdom hade fått ett återfall. Cancern upptäcktes istället tre månader senare i samband med en annan undersökning.

Händelsen har anmälts enligt lex Maria.

Patienten som hade behandlats för en cancersjukdom var på återbesök för kontroll på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Läkare kunde då inte se att det fanns något återfall av cancern och skickade hem patienten.

Tre månader senare upptäcktes dock cancern vid en magnetkameraundersökning och patienten var tvungen att opereras.

Behandling av återfallet försenas med tre månader, men vilken betydelse förseningen har för patienten på sikt kan för närvarande inte bedömas.

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

-----

No more pages to load