Temabild. Foto: Pixabay

Anhörig tilläts avboka viktigt återbesök

Bristande rutiner gjorde att en anhörig kunde avboka ett återbesök för en patient som opererats för en hudförändring. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

En patient som hade opererats för en hudförändring som misstänktes vara elakartad behövde komma på återbesök för kontroller efter operationen. Utan patientens medgivande avbokade dock en anhörig återbesöken. Patienten följdes därför inte upp som planerat.

Misstaget ska ha berott på en brist i rutinerna på kliniken.
Händelsen har inte i sig inneburit någon skada för patienten då hudförändringen senare visade sig vara godartad.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar nu ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

-----

No more pages to load