Temabild. Foto: Pixabay

Spädbarn avled – borde ha undersökts av läkare

Brister i information till vårdnadshavare och vårdpersonal kan ha bidragit till att tecken på tarmbesvär hos en spädbarn som borde ha lett till läkarbedömning inte framkom vid ett ordinarie besök i barnhälsovården.

Nu anmäls händelsen enligt lex Maria.

Anmälan handlar om ett barn som senare avled, där dödsorsaken sannolikt var så kallad SIDS – plötslig spädbarnsdöd.

Några dagar före dödsfallet hade barnet mag- och tarmbesvär som skulle kunna tyda på tunntarmsinvagination, som är ett tarmvredstillstånd. Men vid ett ordinarie besök i barnhälsovården framkom inga tydliga tecken på att barnet hade tarmbesvär.

Två veckor före dödsfallet hade barnet vaccinerats mot rotavirusinfektion, enligt gällande rutiner och riktlinjer. Tunntarmsinvagination är en mycket sällsynt biverkan efter vaccinationen. Vid den rättsmedicinska undersökningen konstaterades dock att barnet inte hade tunntarmsinvagination. Någon annan dödsorsak som kan kopplas till biverkan av vaccinet påvisades inte heller.

Något annat misstag i vården som orsakat dödsfallet har inte kunnat konstateras och lex Maria-anmälan gäller allstå inte att barnet avled. Region Jönköpings län gör däremot en anmälan om risk för allvarlig vårdskada då barn med symtom som inger misstanke om tunntarmsinvagination alltid ska undersökas av läkare.

I det här fallet är det dock oklart om det fanns anledning att misstänka tunntarmsinvagination. Fanns möjliga tecken och dessa inte uppmärksammades i mötet med barnhälsovården, kan en av orsakerna vara brister i information till vårdnadshavare och vårdpersonal.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till JKPG News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.

-----

No more pages to load