Foto: Mattias Landström / Pixabay (temabild)

Infekterad konflikt på Ryhov – akutpersonalen går på knäna

Sjuksköterskorna och undersköterskorna på Ryhovs akutvårdsavdelning kräver nu omedelbara åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Det efter en flera år lång konflikt med arbetsgivaren, skriver Vårdfokus.

Efter två års strid med arbetsgivaren har nu Vårdförbundet och Kommunal lämnat in en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. I den kräver de omedelbara åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskor och undersköterskor på Ryhovs akutvårdsavdelning.

– Dagligen är det någon som gråter. Personalen har ont i magen, ångest, huvudvärk och bär på en stor oro för att inte klara av jobbet. Vi har flera långtidssjukskrivna för utbrändhet. Det gäller även de äldre och erfarna, de som alltid annars har känt att de klarar av jobbet upplever att de inte längre räcker till, säger Pernilla Melin, sjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet till Vårdfokus.

Nu kräver personalen och de fackliga organisationerna att vårdplatserna minskas för att patienterna ska kunna tas om hand på ett säkert och tryggt sätt. Men enligt verksamhetschefen är det varken möjligt att minska vårdplatserna eller utöka personalstyrkan.

– Vi har i nuläget 96 luckor i sommarschemat som inte är täckta. Den oro som finns på avdelningen just nu är att vi oavsett hur bemanningen ser ut kommer att få ta emot 38 patienter. Då kommer vi inte att kunna bedriva en patientsäker vård, säger Pernilla Melin.

-----

No more pages to load