Temabild Foto: Mattias Landström/ Pixabay

Blödning efter operation missades – ledde till nervskada

En nervskada på grund av blödning efter en operation av höftleden uppmärksammades först efter fyra dagar. Patienten opererades på nytt med har fortfarande problem med svaghet i muskler och nedsatt känsel i det opererade benet. Händelsen anmäls nu enligt lex Maria.

Det var i mars tidigare i år som en patient genomgick en höftoperation på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Efter operationen uppstod en blödning i operationsområdet som tryckte på och påverkade ischiasnerven.

Men att nerven var påverkad av en blödning uppmärksammades inte förrän efter fyra dagar.

Patienten opererades då på nytt och blodutgjutningen tömdes.

Två månader efter operationen har patienten fortfarande problem med svaghet i muskler och nedsatt känsel i det opererade benet. Prognosen beskrivs som osäker.

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

-----

No more pages to load