Patienten lider fortfarande av påföljder från hjärnblödningen. Temabild. Foto: Pixabay / Mattias Landström

Hjärnblödning förvärrades efter felaktig behandling

En patient med hjärnblödning fick förvärrade symptom efter felaktig behandling på Länssjukhuset Ryhov. Region Jönköpings Län anmäler nu händelsen för prövning enligt Lex Maria.

Patienten kom till Länssjukhuset Ryhov med symptom som tydde på stroke. Datortomografi, skiktröntgen, visade att patienten hade en mindre hjärnblödning.

Patienten tog sedan tidigare blodförtunnande medicin men blev hemskickad utan att få något motmedel mot den blodförtunnande effekten. På grund av det förvärrades hjärnblödningen så att patienten tvingades uppsöka vård igen två dagar senare. Patienten lider fortfarande av påföljder från hjärnblödningen.

Länssjukhuset Ryhov har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar nu ärendet vidare för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

-----

No more pages to load