Temabild. Foto: Pixabay

Spädbarn dog i sviter av blödning – sjukhuset anmäls

Ett nyfött barn dog några dagar efter förlossning på länssjukhuset Ryhov. Nu anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Det var efter en förlossning på länssjukhuset Ryhov som ett spädbarn avled på grund av en bristning i ett blodkärl i navelsträngen. Region Jönköpings län har nu lämnat in en lex Maria-anmälan för bedömning av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Utredningen av händelsen visar att sjukhusvården fördröjdes i flera avseenden. Bland annat dröjde blodtransfusion till barnet och beslut om kejsarsnitt.

Barnets mamma kom in till sjukhuset på grund av blödning i samband med vattengång. Enligt regionen var barnets allmäntillstånd troligen redan då påverkat av blödningen.

”Det är svårt att avgöra om en snabbare handläggning hade kunnat påverka det tragiska händelseförloppet”, skriver regionen i sin anmälan.

-----

No more pages to load