Temabild. Foto: Pixabay

Blindtarmsingrepp gick snett – skar på fel ställe

Vid en blindtarmsoperation på Värnamo sjukhus fick en patient i stället en fettklump bortopererad. Nu anmäls händelsen för prövning enligt lex Maria.

I samband med en blindtarmsoperation på Värnamo sjukhus gjorde vårdpersonalen en missbedömning som ledde till att patienten fick opereras på nytt.

I stället för att operera bort det inflammerade bihanget togs en fettklump utan betydelse bort från tarmen. Efter att felet upptäckts genomfördes en ny operation några timmar senare.

Region Jönköpings län anmäler nu händelsen för prövning enligt lex Maria. Ärendet överlämnas för bedömning av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Enligt regionens anmälan har patienten inte kommit till skada av misstaget. Men ändå utsattes patienten för risk för allvarlig vårdskada, eftersom personen sövdes och opererades en andra gång.

-----

No more pages to load