Temabild. Foto: Pixabay/ Mattias Landström

Patient avled efter felbehandling – utredning avslutas

En patient på länssjukhuset Ryhov behandlades under flera år med centralstimulerande läkemedel, trots ett stigande blodtryck. I januari i år avled patienten i hjärtinfarkt. En lex Maria-anmälan gjordes, och nu kommer beskedet att utredningen avslutas.

Det var under 2012 som en patient med neuropsykiatrisk diagnos började behandlas med centralstimulerande läkemedel på länssjukhuset Ryhov. Patienten fick läkemedel utskrivet vid flera tillfällen utan att ha träffat läkare eller annan vårdpersonal vid den psykiatriska mottagningen.

Två år senare upptäcktes att patienten hade högt blodtryck, eller hypertoni. Patienten remitterades därmed till en vårdcentral.

Men trots att hypertoni är en möjlig biverkan av behandling med centralstimulerande läkemedel så fortsatte behandlingen. Blodtrycket fortsatte också stiga och i januari i år avled patienten i hjärtinfarkt.

Region Jönköpings län anmälde händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Nu kommer beskedet att IVO avslutar ärendet och att inga ytterligare åtgärder kommer att vidtas. IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, och beskriver vårdgivarens slutsatser som ”rimliga och adekvata”.

-----

No more pages to load