Jönköpingsborna blev just blåsta på en höghastighetsbana

Trafikverket vill inte se någon ny höghastighetsbana. I stället föreslås en maxhastighet på 250 kilometer i timman på den nya järnvägen. Det framgår av ett nytt förslag.

På torsdagen presenterade Trafikverket sitt ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029”. Totalt rör det sig om satsningar på 622,5 miljarder.

Tanken är nu att den omtvistade höghastighetsbanan ska börja byggas. Men inte i Jönköpings län i ett första skede. Dessutom föreslår Trafikverket att maxhastigheten på den nya järnvägen blir 250 i stället för 320 kilometer i timmen, som tidigare föreslagits.

Efter Ostlänken och sträckan Lund–Hässleholm föreslås att järnvägssträckorna Linköping–Aneby/Tranås och Göteborg/Borås prioriteras för utbyggnad. Därefter vill Trafikverket se att sträckan Tranås/Aneby–Jönköping rustas upp.

Trafikverket vill också se att vissa andra järnvägssträckor i länet moderniseras. Planen är att elektrifiera sträckan mellan Värnamo, Nässjö och Jönköping. Dessutom är tanken att sträckan Falköping–Nässjö ska byggas om för att få upp farten.

Vad gäller vägsträckor i länet föreslår Trafikverket att E4 genom Jönköping får ett extra körfält. Det föreslås också en storsatsning på upprustning av riksväg 26 och riksväg 40.

-----

No more pages to load