Foto: Pixabay

Brist på tandläkare slår hårt i Jönköping

Det är just nu stor brist på tandläkare i Jönköpings län, vilket har medfört långa väntetider för patienter.

– Vi står mitt i en generationsväxling just nu där de äldre tandläkarna går i pension och de yngre inte har tillräckligt med rutin för att ersätta de äldre, säger Agnetha Bartoll som är tandvårdsdirektör i Region Jönköpings län, till jp.se.

Ett högt patienttryck i kombination med för få tandläkare har gjort att det blivit långa väntetider på Folktandvården i Jönköpings län. Det skriver jp.se.

De patienter som inte blivit kallade till undersökning på länge har fått ett brev med följande förklaring:

”Vi har inte glömt bort dig! Folktandvården i Jönköpings län har under en längre tid haft ett högt patienttryck. Det stora vårdbehovet har medfört att du som patient får vänta längre än vanligt för att få komma till oss. Vi arbetar aktivt med åtgärder för att minska våra väntetider, bland annat har vi stort fokus på att rekrytera fler tandläkare. Vi hoppas att du som patient har förståelse för att du får vänta längre än planerat för att få komma till oss.”

– Det finns bara fyra stora tandläkarutbildningar i Sverige och det behövs fler. Vi är en av 21 regioner som alla konkurrerar om nyutbildade tandläkare från någon av dessa utbildningar, säger Agnetha Bartoll till tidningen.

För att råda bot på tandläkarbristen vill Jönköping University starta en tandläkarutbildning i Jönköping och har lämnat in en ansökan till Universitetskanslersämbetet. Utbildningen förväntas starta 2021.

Men att bristen på tandläkare ska pågå fram till utbildningens eventuella start är inget alternativ, enligt Bartoll.

– Nej, vi kan inte vänta så länge. Detta är något som vi måste jobba med hela tiden för vi behöver få in nya tandläkare direkt, säger hon.

-----

No more pages to load