Temabild. Foto: Aditya Romansa via Unsplash

Förlossning misslyckades – spädbarn fick hjärnblödning

En förlossning med sugklocka ledde till att ett barn föddes med syrebrist. Nu anmäls händelsen för prövning enligt lex Maria.

Det var i samband med en förlossning på länssjukhuset Ryhov som ett barn föddes med syrebrist (fosterasfyxi). Enligt lex Maria-anmälan tog förlossningen med sugklocka för lång tid, vilket bidrog till syrebristen.

Försöket att förlösa med sugklocka avbröts och i stället förlöstes barnet med kejsarsnitt. Enligt Region Jönköpings läns bedömning hade risken för syrebrist sannolikt varit mindre om barnet redan från början förlösts med kejsarsnitt.

Barnet uppges må bra nu, men drabbades efter förlossningen av hjärnblödning och kramper. Vilka långtidseffekter som kan uppstå är enligt regionen för tidigt att uttala sig om.

Ärendet lämnas nu över för prövning av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Fakta

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning.

Syftet med lagen är framför allt att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Utredningen ska också leda till att den drabbade patienten och närstående får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Vårdpersonalen inom Region Jönköpings län har över två miljoner patientkontakter varje år. Enligt regionens uppskattning leder omkring 60 av dessa till anmälan enligt lex Maria.

-----

No more pages to load