Temabild. Foto: Pixabay

Hade elakartad tumör i örat – behandling dröjde två år

En patient sökte vård i Jönköping efter en förändring i örat. Förändringen var av oklar natur, men utredningen tog lång tid och senare konstaterades att förändringen var en elakartad tumör. Nu anmäls händelsen, skriver Region Jönköping i ett pressmeddelande.

Det var under 2016 som en patient sökte vård efter att själv ha upptäckt en förändring i örat. Enligt bedömning av läkarna fanns dock ingen stark anledning att misstänka att tumören var elakartad, men brister i uppföljning fördröjde utredningen, och inte förrän i januari 2018 konstaterades att förändringen var en elakartad tumör.

Nu anmäler Region Jönköpings län händelsen för prövning till lex Maria – en lag som personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om en patient har drabbats av en allvarlig skada i samband med behandling, vård eller undersökning.

Patienten är för närvarande under behandling. Det är omöjligt att uttala sig om vilken betydelse fördröjningen har för prognosen, meddelar Region Jönköping.

Fakta: Så fungerar lagen lex Maria

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning.

Chefläkaren är utsedd för att ansvara för vårdgivarens anmälningsskyldighet enligt patientsäkerhetslagen. Chefläkaren har också ansvar för att stödja hälso- och sjukvårdens arbete med kvalitet, patientsäkerhet och tillsyn.

Källa: Region Jönköping

-----

No more pages to load