Temabild. Foto: Pixabay

Missbildning hos femåring missades

I samband med femårsbesöket på barnhälsovården utfördes aldrig någon synkontroll på en femåring. Först senare upptäcktes att barnet hade en medfödd missbildning i ögat.

Region Jönköpings län har anmält händelsen för prövning enligt lex Maria och ärendet är nu lämnat för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg.

Anmälan gäller en planerad synkontroll i samband med ett femårsbesök hos barnhälsovården där kontrollen inte gjordes. Först senare upptäcktes att barnet hade en medfödd missbildning i ögat som kallas för kolobom.

Eftersom man missade syntestet vid femårskontrollen påbörjades behandlingen senare än vad som rekommenderas. Med glasögon har barnet ändå bra syn på båda ögonen.

Om lex Maria

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning.

-----

No more pages to load