Arkivbild. Foto: Mattias Landström

Patient med blodförgiftning lämnades hemma

En patient insjuknade med flera olika symtom, bland annat påverkad andning. Men vid en undersökning i hemmet gjordes bedömningen att patienten kunde stanna kvar hemma.

Senare visade det sig att patienten hade blodförgiftning.

Region Jönköpings län har anmält en händelse för prövning enligt lex Maria. Anmälan rör en incident där en patient hade insjuknat i hemmet med bland annat påverkad andning, illamående och yrsel.

Ambulans tillkallades och undersökningen visade bland annat hög hjärtfrekvens. Patienten fick rekommendationen att stanna hemma.

Dagen därpå sökte patienten vård på nytt och då konstaterades det att patienten hade blodförgiftning.

Om Lex Maria

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning.

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Utredningen ska också leda till att den drabbade patienten och närstående får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Källa: www.rjl.se

-----

No more pages to load