Arkivbild. Foto: Mattias Landström

Sjukhuspatient dog efter läkarmiss

En patient på Ryhov avled kort efter en operation för tarmvred. Nu lex Maria-anmäler Region Jönköping sig själva.

Anmälan gäller en patient som först kom in på akuten på Värnamo sjukhus. Det uppstod då misstanke om att personen drabbats av blodförgiftning.

Men efter att ha förflyttats till infektionskliniken på länssjukhuset Ryhov stod det klart att patientens tillstånd egentligen berodde på tarmvred. Patienten opererades, men avled kort därefter.

Enligt den lex Maria-anmälan som nu skickats till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, var patienten åldrad och skör. Trots det bedöms att personen hade kunnat överleva om operationen genomförts tidigare.

Region Jönköpings län kommer nu att vidta åtgärder för att minska risken för liknande händelser i framtiden.

Fakta

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning.

Syftet med lagen är framför allt att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Utredningen ska också leda till att den drabbade patienten och närstående får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Vårdpersonalen inom Region Jönköpings län har över två miljoner patientkontakter varje år. Enligt regionens uppskattning leder omkring 60 av dessa till anmälan enligt lex Maria.

Källa: Region Jönköpings län

-----

No more pages to load