Järnvägsgatan etapp ett i omvandlingen av Vaggeryds centrum

Nu börjar tekniska kontoret arbetet med etapp ett i förnyelsen av Vaggeryds centrum. 

Det är Järnvägsgatan som är först ut att göras om med stenläggningar, parkeringsplatser, belysning och planteringar.

Idékatalog för centrumutveckling
Med utgångspunkt från den idékatalog för centrumutveckling som kommunstyrelsen antog 2013-04-10 har tekniska utskottet diskuterat den fysiska utformningen (gator och torg) av centrala delar i Vaggeryd. Frågan aktualiserades ytterligare i samband med byggnationen på Järnvägsgatan under 2014-2015.

Målet har varit att i idékatalogens anda ge förutsättningar för ett centrum som är en naturlig mötesplats för människorna i Vaggeryd. En plats för aktiviteter och handel. En plats som är trygg och trivsam, och där man gärna stannar en stund extra.

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook

-----

No more pages to load