Tolkade ultraljudet fel- kvinnan fick missfall

Kvinnans ultraljud tolkades felaktigt vilket ledde till missfall. Nu anmäls Höglandssjukhuset i Eksjö enligt lex Maria till IVO. 

En kvinna sökte vård på kvinnokliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö på grund av kraftiga underlivsblödningar och stora magsmärtor. Det gjordes då ett ultraljud av den gravida kvinnan. 

Svaret tolkades som ofullständigt missfall och läkemedelsbehandling sattes in. 

En månad senare undersöktes kvinnan igen och det visade sig då att ultraljudet tolkats felaktigt, graviditeten hade fortsatt. 

Några veckor senare fick kvinnan missfall. Bedömningen som gjorts är att missfallet inte beror på den läkemedelsbehandling som sattes in. Eftersom det kunde funnits risk att fostret blivit missbildat av behandlingen så anmäler Region Jönköpings län ärendet för prövning enligt lex Maria. 

Emeli Appelberg
emeli.appelberg@jmini.se

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook 

-----

No more pages to load