Bilden har inget med den aktuella händelsen att göra Foto: Jmini

Hyresgästföreningen agerar- hyresgäster bor i misär

Det hela gäller ett hyreshus i Tranås som har så stora brister att hyresgästföreningen begär tvångsförvaltning av huset. 

Efter att en handläggare på Hyresgästföreningen hade gjort en besiktning på fastigheten kunde man konstatera att i stort sett alla ytterdörrar blivit utsatta för skadegörelse och brytmärken. Det var hyresgästerna själva som slog larm om det dåliga skicket på fastigheten. Dålig ventilation, mögelfläckar och fuktskador hade flertalet lägenheter. 

Ägaren bor i Norge
Fastighetsägaren är bosatt i Norge och svår att nå. Hyresgäster som har lyckats att få prata med honom och anmält att saker är trasiga har fått uppmaningen att köpa nytt själva, skriver P4 Jönköping.

Tvångsförvaltning
Tvångsförvaltning innebär att en myndighet tar över förvaltningen av en egendom som blivit misskött. Det kan till exempel vara ett hyreshus. Hyran från de boende går då inte till ägaren utan ska användas till att förbättra boendet. 

-----

No more pages to load