Temabild. Foto: Pixabay

Stort behov av speciallärare – pensionsavgångar gör läget akut

Det akuta behovet av lärare kommer att öka ännu mer inom några år. Stora grupper av lärare, framförallt speciallärare, kommer nämligen att gå i pension.

Om tio år kommer nästan 2000 lärare gå i pension i Jönköpings län, det visar ny statistik från Lärarförbundet. 

Den yrkesgrupp som kommer att ha flest pensionsavgångar framöver är speciallärarna och specialpedagogerna, där 37 procent idag är över 55 år i Jönköpings län.

– Satsningarna på lärarkåren måste fortsätta med full kraft och menar regeringen allvar med sin läsa-skriva-räkna-garanti måste de se till att det finns speciallärare som kan ge det utlovade stödet till eleverna, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, i ett pressmeddelande.

Även bland lärare i praktiska/estetiska ämnen kommer många att gå i pension.

Lägst pensionsavgångar finns bland grundskollärare i länet, där 21 procent är över 55 år.

– Vi vet vad som krävs för att få köerna att ringla långa till lärarutbildningen och få befintliga lärare att fortsätta i yrket. Lönerna måste upp, arbetsbelastningen ner och vi lärare måste få mer makt över vår yrkesutövning. Att investera i lärare är att framtidssäkra Sverige och möjliggöra innovation och tillväxt, säger Johanna Jaara Åstrand.

-----

No more pages to load