Johan Thor, Allis Brorsson-Stihl och Per-Åke Wennerberg.

Läsarnyhet. Änglar! Finns dom? Konsert i Kristine kyrka

Läsarnyhet. Konsert i Kristine kyrka om änglarna på Mikaelidagen. Visor, barocktoner, jazz och pop i en skön mix.

I kyrkan firar man ärkeängeln Mikael på Den helige Mikaels dag. Själva ordet “ängel” kommer från det grekiska Angelos som betyder budbärare eller sändebud.

Kan man tro på änglar? är en fråga vi ställer oss i konserten den 2/10 i Kristine kyrka. Medverkar gör Per-Åke Wennerberg, trumpet och dragspel, Johan Thor – bastuba, Allis Brorsson-Stihl solosång och violin tillsammans med körerna Adoremus, Voces samt Kristine barn- och ungdomskör under ledning av Karin Edwardsson.

-----

No more pages to load