Fackeltåg: Ja till trygghet – låt flyktingarna stanna!

NU ÄR DET NOG! Lördagen den 31:a oktober arrangerar Vi har fått nog av rasismen och det våld det för med sig.

Vi har fått nog av att det idag finns politiker som ställer människor mot varandra och pratar om att Sverige är ”fullt” och att vi befinner oss i en systemkollaps. I spåren av domedagsretoriken följer attackerna och otryggheten. Attacker som syftar till att tysta den stora folkvilja som väljer sammanhållning framför splittring och hat. Vi ställer inte upp på det. Nu är det nog! Vår framtid är tillsammans, i ett samhälle där vi kan leva på lika villkor. Därför marscherar vi tillsammans på lördag under parollerna:


Arrangör: Tillsammans för Jönköping, ABF Om gruppen: ”TILLSAMMANS FÖR JÖNKÖPING är en antirasistisk grupp som arbetar mot rasism och för sammanhållning. Gruppen är religiöst- och partipolitiskt oberoende och öppet för alla Jönköpingsbor som vill organisera sig för en ökad gemenskap samt mot rasism och splittring där vi bor. Tillsammans för Jönköping är ansluten till Expos nationella plattform Tillsammansskapet som stöttar lokala, antirasistiska grupper.

fakta

– Vår framtid är tillsammans – låt inte hatet segra! – Politiker: Håll vad ni lovar – ge inte efter för rasismen! – Ja till trygghet – låt flyktingarna stanna! 

Tid: 18.00 Plats: Hovrättstorget

Läs mera om Event på facebook

-----

No more pages to load