Persson och Carlsson om avskaffandet av delade turer

I år gick förslaget äntligen igenom. Det beslutet som kommunfullmäktige fattat innebär att äldrenämnden har fått i uppdrag att påbörja skrotandet av delade turer.

Detta beslut kommer innebära stora förbättringar i arbetsmiljön för personalen inom socialförvaltningens verksamhet. Eftersom detta till stor del är en arbetsmiljöfråga förutsätter vi socialdemokrater att den styrande borgerligheten inte löser problemet genom att införa tätare helgtjänstgörning, utan i stället på allvar börjar se arbetsmiljön för personalen som en prioriterad fråga.

En stor vinst med avskaffandet av delade turer är att arbetsdagen blir sammanhållen. Som det ser ut i dag kan personal inom exempelvis hemtjänsten börja en arbetsdag vid sju på morgonen för att sedan ha ett hål på fyra timmar mitt på dagen och sedan börja arbeta igen till klockan nio på kvällen. Genom en mer sammanhållen dag förbättras möjligheterna för att personalen både ska ha tid för återhämtning och för fritid.

Ett avskaffande av delade turer innebär därmed stora vinster för de enskilda medarbetarna och deras familj. I och med beslutet slipper familjer i framtiden mötas av en trött och utsliten förälder i samma utsträckning som i dag. Samtidigt innebär detta också att samhällets kostnader för att ta hand om utsliten och sjukskriven personal minskar.

Den styrande borgerligheten har också den tidigare sagt att frågan ska prioriteras. Dessa beslut har dock aldrig följts upp i praktisk handling. I stället har de verksamheter där delade turer används mest frekvent i stället drabbats av kraftiga besparingar som inneburit ökad belastning för personalen inom välfärden. Med tanke på detta är vi socialdemokrater därför glada att det under 2016 kommer att avsättas fyra miljoner kronor för detta ändamål. Den summan kommer sedan öka till sex miljoner kronor 2018.

Att avskaffa delade turer är en investering som är väl värd att göra. Både för den enskilde som får rimligare arbetsbörda och för brukarna inom äldreomsorgen som möts av en mer utvilad personal. Ska Jönköpings kommun i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare är det helt nödvändigt att vi inte fastnar i förlegade strukturer med dålig arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Ytterst handlar det om våra möjligheter att i framtiden kunna rekrytera kompetent personal på en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Andreas Persson (S), personalutskottet

Lynn Carlsson (S), 2:e vice ordförande äldrenämnden

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.

-----

No more pages to load