Minskning av arbetslösheten

I december var 381 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 4 000 färre än för ett år sedan.

Det innebär en arbetslöshetsnivå på 8,0 procent för årets sista månad 2015.

– Vi har en fortsatt stark arbetsmarknad och det är naturligtvis positivt att antalet inskrivna arbetslösa minskar. Men samtidigt ser vi en utveckling där allt fler riskerar att fastna i långa tider av arbetslöshet, säger Mats Wadman, analysdirektör vid Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens statistik från december visar att minskningen av antalet inskrivna arbetslösa framför allt sker bland inrikes födda, men också bland personer som är födda i Europa. Dessa grupper minskade med nästan 22 000 personer, till 238 000. Samtidigt är det en fortsatt ökning av arbetslösa som är födda utanför Europa. I slutet på december var de 143 000, jämfört med 125 000 ett år tidigare. Den här utvecklingen beror på att allt fler nyanlända kommit till Sverige och skrivit in sig på Arbetsförmedlingen.

Det är också fler inskrivna arbetslösa som har varit utan arbete en längre tid. I slutet på december hade 218 000 personer varit arbetslösa i sex månader eller mer. Det är 7 000 fler än i fjol. I den grupp som har längre arbetslöshetstider finns en överrepresentation av utomeuropeiskt födda.

– För att dessa personer ska komma ut i arbete behövs fortsatta insatser inom ramen för arbetsmarknadspolitiken, som praktik eller subventionerade anställningar. Men många behöver också bygga på sin utbildning och dessa möjligheter finns inte hos Arbetsförmedlingen. Här har skolväsendet en viktig roll, säger Mats Wadman.

Kort om arbetsmarknaden i december

Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2014.

8,0 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,1).* Sammanlagt 381 146 personer (385 053).
30 176 personer fick arbete (30 055).
7,2 procent av de inskrivna arbetslösa övergick till arbete under månaden.
1 705 personer varslades om uppsägning (2 526).
24 770 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (26 721 ).
200 590 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (203 293).
180 556 personer deltog i program med aktivitetsstöd (181 760).
*4,2 (4,3) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 3,8 (3,8) procent deltog i program med aktivitetsstöd.

-----

No more pages to load