Öppet hus med landshövding Minoo Akhtarzand

Öppet hus och avtackningsmingel för landshövding Minoo Akhtarzand torsdagen den 28 januari på Länsresidenset i Jönköping.

Efter cirka fem och ett halvt år avslutar landshövding Minoo Akhtarzand sitt uppdrag i Jönköpings län för att den 1 februari istället påbörja ett nytt uppdrag som landshövding i Västmanland.

-----

No more pages to load