Biskop Fredrik Modéus i Växjö domkyrka Foto: Martina Wärenfeldt

Detta har biskopen hört

Som ny biskop våren 2015 ställde Fredrik Modéus frågan ”Vad vill du dela”? Sedan dess har han mött närmare 2 500 personer och fått ett stort antal brev och mejl från personer som vill dela sina tankar med biskopen. Nu kommer återkopplingen – ”Detta har jag hört”.

”Detta har jag hört” är en sammanfattning av det biskopen har fått ta del av, och hans egen analys av detta. Han sammanfattar sin återkoppling i fem områden som han gärna kraftsamlar kring:

· En kyrka i världen
– Kyrkan får inte bli inkrökt i sig själv, utan har ett samhällsansvar. Kyrkans uppgift är inte att göra världen kyrkligare, utan mänskligare.

· Gudstjänst att längta till
– Det är viktigt att gudstjänsten berör. En bra fråga att utgå från i förnyelsearbete är ”Hur är en gudstjänst som jag inte kan låta bli att fira?”

· Tänk att få berätta vidare
– Kyrkan behöver både fördjupa de traditionella sätten att förmedla tro, såsom predikan, och upptäcka nya, spännande pedagogiska möjligheter.

· Rustade medarbetare
– Alla kyrkans medarbetare bör få fortbildning, möjlighet till påverkan och tid för de långsamma, reflekterande samtalen.

· Församling och stift hand i hand
– Relationen mellan församling och stift bör stärkas, så att kyrkan på alla plan hjälps åt att dra åt samma håll.

Biskopens återkoppling är ett underlag, som stiftets församlingar, stiftsstyrelse och stiftskansli tillsammans kommer att arbeta vidare med. Arbetet kommer att bli mer konkret under året. Första steget tas den 9-10 februari, då stiftsstyrelsen samlas till framtidsseminarium för att ta ut en riktning.

–Jag har mött så mycket framtidstro i Växjö stift. Jag tror att vi går en spännande framtid till mötes, säger biskop Fredrik.

Biskopens återkoppling ”Detta har jag hört” i sin helhet finns på Växjö stifts webbplats, i form av en text på 14 sidor. Han berättar även kort om varje område i en film. Allt material finns här.

Om ”Vad vill du dela?”
Alla som vill har sedan april 2015 haft möjlighet att berätta för biskopen om vad man ser som angeläget för Svenska kyrkans framtid i Växjö stift, om vilka utmaningar respektive möjligheter man ser och vad man längtar efter. Via mejl, brev och Växjö stifts webbplats har det funnits möjlighet att skriva till biskopen. Fredrik Modéus har även rest runt i stiftet och bjudit in samtliga anställda samt ordförande i kyrkoråd, församlingsråd och kyrkofullmäktige till samlingar. Han har mött närmare 2 500 personer och tagit emot ett stort antal brev och mejl.

-----

No more pages to load