Kari Parman, Ordförande Socialdemokraterna Gnosjö

Borde inte Socialdemokratin växa i det rådande samhällsläget?

DEBATT Vi lever i en orolig tid nu när klyftorna i samhället ökar i takt med plundringen av vår gemensamma välfärd. En ofattbar kapitalförflyttning av statliga medel som samlats in från “vanligt folk” av staten i form av skatter och avgifter överförs till den privata sektorn av rovgiriga plutokrater maskerade till liberala frihetskämpar. 

Mängder med människor vänder sig emot den nyliberala modellen nu när de förstått att de återkommande ekonomiska kriserna är resultatet av den liberala ideologin som skapar ett ojämlikt samhälle. Ett samhälle där en alltför omfattande privatisering av den offentliga sfären lett till ökade klyftor och skapat en ogynnsam arbetsmarknad för arbetarklassen.

När vi blicka bakåt och försöker utröna varför vårt land ser ut som det gör kan vi konstatera att de flesta reformer och framsteg aldrig skulle blivit genomförda utan en engagerad arbetarrörelse med det Socialdemokratiska partiet i spetsen. Men vi kan inte heller förneka vårt ansvar i det som sker idag. Det var nämligen inte borgerligheten som gav bankerna rätten till fri kreditsättning eller som begränsade vår självständighet i samband med EU-medlemskapet. Med facit hand kan vi se att Socialdemokratin blivit ett parti som låtit sig påverkas av sin omvärld, i alltför stor utsträckning, istället för att forma den, och närmat sig mittfåran på den politiska skalan i en utsträckning som håller på att radera ut stora delar av stödet till Socialdemokratin.

Förr i tiden sågs Socialdemokratin som en garant för solidaritet, rättvisa och jämlikhet. Idag är vi, i mångas ögon, bara ytterligare ett parti bland alla andra. Bara det faktum att väljarna upplever det som att Socialdemokratin har samma syn på välfärdsplundring som Allianspartierna sänder fel signaler till väljarna och bereder vägen för partier med enkla lösningar på samhällsproblemen. 

Från Solidaritet, rättvisa och jämlikhet till ängslighet och förvirring är steget långt i väljarnas ögon. Det är här vi kan hitta ursprunget till Socialdemokratins kris. Partiledningens ängslighet och oförmåga till att bestämma vilket ben man skall stå på och avsaknaden av en socialdemokratisk realpolitik lämnar dörren öppen för katastrofkapitalismen som passar på och plundrar vår gemensamma välfärd och för en främlingsfientlig nationalism som hotar demokratin.

Socialdemokratin är visserligen större än partistyrelsen och har många arbetarvänliga S-föreningar och S-distrikt som gör sitt bästa för att återupprätta de forna arbetarpartiet. Men har till följd av den förda politiken hamnat i en knepig och besvärlig situation med nästintill omöjlig pedagogisk uppgift att förmedla den Socialdemokratiska visionen om ett framtida samhälle. Många unga socialdemokrater är dessutom radikala och står för en verklighetsanpassad samhällsanalys där man inte räds för att tala om antikapitalistiska reformer. Men den politiken når alltför sällan ut till den breda massan.

En klok företrädare för arbetarerörelsen lär ha sagt att “Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det.” Men om vi skall inom en överskådlig framtid lyckas vända på samhällsutvecklingen måste vi hitta tillbaka till våra rötter och åter bli medvetna om att välfärdssamhället inte kan tas för givet och vi måste inse att privatiseringar och utförsäljning av våra gemensamma ägodelar varken gynnar eller uppskattas av det stora flertalet i vårt samhälle. Vi måste fråga oss vilket samhälle vill vi överlämna till den uppväxande generationen och föra en dialog med det svenska folket om den framtida politiken. Att byråkrati, liberalism och främlingsfientlighet har kommit att ersätta demokrati, rättvisa och solidaritet är inget som inte kan ställas till rätta bra vi kan uppbåda det politiska mod som krävs. I det rådande samhällsläget står vi Socialdemokrater inför stora utmaningar men tar vi tillfället i akt är möjligheterna obegränsade och vi kommer att växa som parti både moraliskt och till antalet medlemmar.

Kari Parman 
Ordförande
Socialdemokraterna
Gnosjö

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till JKPG News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.

-----

No more pages to load