DHL Freight lägger internationella kundservice till Jönköping

För ökad kundnytta centraliseras utrikeskundtjänsten till Jönköping. 

Som en konsekvens av detta kommer 30 medarbetare i Helsingborg att varslas, varav 20 stycken med fast anställning. I Jönköping kommer drygt 15 nya medarbetare att anställas.

– Med en centraliserad kundservicefunktion i Jönköping kommer vi att kunna erbjuda våra kunder en ännu bättre och mer effektiv service. Samtidigt som det är glädjande att vi skapar fler arbetstillfällen i Jönköping är det naturligtvis beklagligt att vi måste varsla i Helsingborg. Vi är verksamma i en extremt konkurrensutsatt bransch och måste hela tiden se över våra processer och hur vi är bäst organiserade säger Ulf Arnshed, Director Network & Support.

Information har idag delgivits all berörd personal och förhandlingar enligt LAS är påbörjade med de fackliga företrädarna.

-----

No more pages to load