Hälsan ett vårdcentral i Jönköping Foto: Mattias Landström

Länets vårdcentraler får högt betyg

Länets vårdcentraler får generellt bättre betyg än riksgenomsnittet i den nationella patientenkät som genomfördes under hösten 2015. Patienterna är särskilt nöjda med tillgängligheten och bemötandet, medan kontinuitet och samordning är de områden som flest tycker kan bli bättre.

– Alla vårdcentraler använder resultaten i sitt utvecklingsarbete och enkäten ger oss ett värdefullt underlag för att kunna förbättra vården. Ett stort tack till alla som svarat, era synpunkter är väldigt viktiga, säger Eivor Blomqvist, sektionschef på Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län.

– Vi får också ett kvitto på att länets primärvård har en fortsatt hög nivå och det ska alla medarbetare känna sig stolta över, säger regiondirektör Agneta Jansmyr i ett pressmeddelande.

”Glädjande god och jämn kvalitet”
Helena Stålhammar, (C), 1:e vice ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård, med speciellt ansvar för primärvård, är nöjd med resultatet:

– Det är glädjande att patienterna har så stort förtroende för primärvården och att vi kan leverera en god och jämn kvalitet, så som vi gjort många år tidigare. Det är speciellt glädjande att vi har så bra resultat på bemötande och tillgänglighet.

-----

No more pages to load