Till vänster: Annica Björklund Foto: privat / CISV / Alexandra Andreasson

Jönköping blir värd för internationellt fredsläger

I sommar väntas Jönköping bli mötesplatsen för sammanlagt 48 barn, samlade från världens alla hörn. Under fyra veckor sammanförs de i lägerform för att genom att leva, leka och lära tillsammans se att vi är mer lika än olika. 

Det är den internationella fredsföreningen Childrens International Summer Village (CISV) som står bakom lägerinitiativet. Den första barnbyn anordnades redan 1951 och i dag finns lägret på 200 platser i världen.

I sommar har lotten, att ordna en barnby, fallit på Jönköping, men det finns fortfarande flera pusselbitar kvar att lösa innan lägerprojektet är i hamn.

Annica Björklund  är vice ordförande i CISV och ansvarig för Jönköpings delegationer och ledare.

– För att få skicka iväg barn och ungdomar på läger runt om i världen så måste även Sverige anordna läger. Ju fler läger vi anordnar desto fler delegationer får vi skicka ut i världen. CISV Jönköping anordnar ett internationellt läger vart annat år ungefär. Den här gången är det en barnby som vi står på tur att anordna, säger Annica Björklund. 

Till en barnby kommer det 12 delegationer med  fyra stycken 11-åringar från 12 olika länder. Till det kommer också sex juniorledare och en stab på omkring fem personer.

Jönköpingslägret beräknas genomföras i början av juli och fyra veckor framåt.

De länder som kommer att delta i sommar är Sverige, Brasilien, Canada, Colombia, Costa Rica, Danmark, Frankrike,
Guatemala, Tyskland, Italien, Mexico, Norge, Filippinerna och
USA.

Nu söker arrangörerna febrilt efter en passande lokal för lägret. Tidigare år har man hyrt skolor från kommunen, någon som varit svårt de senaste åren.

– Det handlar både om vaktmästare och tillgången till kök.
Vi söker en lägergård eller skola där det finns minst sju sovsalar, en stor samlingssal och en matsal som rymmer 70 personer
samtidigt. Sen behöver vi även kunna genomföra aktiviteter utomhus, så fotbollsplan och asfaltsplan är önskvärt, säger Annica Björklund.

Arrangörerna söker även efter 36 värdfamiljer som har
chansen att lära känna några av lägrets deltagare. Dessutom efterlyses sponsorer för allt från mat, till transporter och pysselmaterial.

– Vi hoppas att det ska betyda mycket för Jönköping att få vara
värd för ett så stort internationellt fredsläger, men det
återstår att se vilken respons vi får från kommunen och dess
invånare. Sen är det ju så att just det här arrangemanget ligger till grund för att det varje år är cirka 30 personer från Jönköping som har möjlighet att själva åka på läger och de bidrar till ett bättre mer tolerant samhälle när de kommer hem, säger Annica Björklund.

-----

No more pages to load