Delar av Östra storgatan och Huskvarnavägen stängs av i slutet av januari. Foto: Mattias Landström

Flera gator stängs av i Jönköping

Nästa vecka kommer vatten- och avlopp att anslutas till det nya flerfamiljshuset som byggs på Huskvarnavägen i Jönköping. Arbetet medför att delar av Östra Storgatan och Huskvarnavägen måste stängas av och trafiken ledas om.

Arbetet påbörjas måndag 23 januari, kl. 8.00 och pågår till fredag 27 januari, kl. 16.00.

Under tiden kommer biltrafiken att ledas om via Kilallén, Starrgatan och Kjellbergsgatan och busstrafiken via Kilallén, Starrgatan och Saturnusvägen.

Gång- och cykeltrafik får ta vägen vid Vätterstranden och längs Strandpromenaden.

– Huvudledningarna ligger i Huskvarnavägen och därför måste gatan grävas upp för att vi ska kunna ansluta en servisledning till huset. Vi förstår att arbetet ställer till med vissa trafikbesvär, men tror och hoppas att omledningen ska fungera. Trafik till och från fastigheter i det berörda området påverkas inte av avstängningen, säger Roger Rohdin, VA-chef i Jönköpings kommun.

För att bussar och bilar säkert ska kunna ta sig fram råder parkeringsförbud utmed omledningssträckorna under den aktuella perioden.

-----

No more pages to load