Prins Oscar ligger förmodligen bakom ökningen av namnet Oscar. Foto Kate Gabor, Kungahuset.se

Lista: Populäraste namnen i Sverige 2016

Alice och Oscar var de vanligaste namnen som föräldrar i Sverige gav till sina barn under 2016. Men i Jönköpings län var det Molly och William som var vanligast. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån.

910 flickor i landet fick namnet Alice under förra året och 879 pojkar fick namnet Oscar.

Molly och William toppar i länet
När man tittar på Jönköpings län var det två helt andra namn som intog förstaplatserna. Där var det 32 personer som fick namnet Molly. På pojksidan var det 45 personer som fick namnet William.

Cleo snabbklättrare
Det flicknamn som ökade allra mest jämfört med föregående år i Sverige var Cleo. Namnet gavs till 160 flickor och det var nästan fyra gånger fler än under 2015. Bland pojknamnen var det Nicolas och Frans som ökade mest. Jämfört med 2015 ökade de med 66 respektive 59 procent.

Elsa och Anton minskade
Namnet Elsa var det flicknamn som procentuellt minskade mest. Men trots en minskning med 26 procent var namnet det fjärde mest populära. Största minskningen bland pojknamnen hade Anton som minskade med 32 procent.

Lista: Vanligaste flicknamnen 2016 i Sverige
1. Alice (2)
2. Lilly (6)
3. Maja (3)
4. Elsa (1)
5. Ella (5)
6. Alicia (21)
7. Olivia (7)
8. Julia (10)
9. Ebba (8)
10. Wilma (9)

Vanligaste pojknamnen 2016:
1. Oscar (4)
2. Lucas (2)
3. William (1)
4. Liam (3)
5. Oliver (7)
6. Hugo (6)
7. Alexander (11)
8. Elias (5)
9. Charlie (8)
10. Noah (12)

Källa: Statistiska centralbyrån

-----

No more pages to load