Foto: Pixabay

Råttsaneringarna ökar i länet

Antalet saneringar i Jönköpings län ökade med 18 procent mellan 2015 och 2016. Det visar nya siffror från Anticimex.

I Jönköpings län genomförde Anticimex 1 001 saneringar av råttor under 2016, en ökning med 18 procent jämfört med 2015.

Krävs andra metoder för att stoppa råttorna
De senaste åren har reglerna för bekämpning av råttor gradvis förändrats. Det är inte längre tillåtet att permanent lägga ut kemiska bekämpningsmedel, det som ofta kallas råttgift. I stället används exempelvis elektroniska och mekaniska fällor.

– Förändringen var nödvändig men nu krävs ofta andra metoder för att minska antalet råttor. Många är fortfarande ovana vid att bekämpa råttor utan kemiska bekämpningsmedel, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex, i ett pressmeddelande.

Till Jmini säger Håkan Kjellberg att ökningen i Jönköping även kan tillskrivas den byggboom som sker i kommunen.

– När man tar in nya markområden och börjar bebygga dem skakar man om i grundvalarna. Fler konflikter mellan människa och råtta uppstår.

Tillgången till mat bidragande orsak
Råttor och människor trivs på samma platser och gillar samma sorts mat. Kommuner, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar behöver arbeta tillsammans och långsiktigt för att bekämpa råttor.

– Så länge som råttor har tillgång till föda, vatten och skydd kommer de att trivas och föröka sig. Vi kan tillsammans göra mycket för att minska antalet råttor, säger Håkan Kjellberg.

I landet som helhet genomförde Anticimex 51 074 saneringar under 2016, vilket är en ökning med 14 procent. År 2013 genomfördes 30 350 råttsaneringar och sedan dess har antalet saneringar alltså ökat med 67 procent.

Expertens tips på hur du undviker råttor

– Råttor älskar vår mat, så lämna den inte framme.
– Håll rent och städat i förråd och lager, råttor bygger gärna sina bon i bråte.
– Håll koll på växterna. Råttor klättrar bra och kan använda sig av klätterväxter, träd och buskar för att komma till balkonger eller ventiler.
– Håll koll på soporna. Se till att det är lock på sopbehållare och att komposter är placerade en bra bit från fastigheten.
– Använd digitala fällor. En digital fälla är uppkopplad och larmar så fort en råtta går i den. På så sätt kan man snabbt sätta in åtgärder där mängden råttor ökar.

-----

No more pages to load