Bilden är en temabild och har inget samband med artikeln. Foto: Pixabay

Gift upptäckt i populära leksaker

En undersökning gjord av Kemikalieinspektionen visar att tre fjärdedelar av de elektriska leksaker som testades innehöll bly. Här är hela listan med leksaker som innehöll det giftiga ämnet.

Under förra året genomförde Kemikalieinspektionen en undersökning där myndigheten testade 60 olika leksaker från 20 företag. Nästan var femte leksak innehöll någon form av skadligt ämne med en halt över den tillåtna gränsen.

Myndigheten analyserade även tolv elektriska leksaker. Av dessa innehöll nio otillåtna halter av det bly. Ämnet är akut giftigt i höga halter och kan orsaka skador på nervsystemet. Särskilt känsliga är foster och små barn.

Här är samtliga nio testade leksaker som innehöll bly (företag, produkt, artikelnummer):

Inter Agenturer AB
Susana My sweet home
16526C

Inter Agenturer AB
Happy family
13280

Inter Agenturer AB
Sovande katt, “ljud”
19004

Inter Agenturer AB
Motorcykel
HR678-7A

Katsu Trading AB
Flashing Dice
CNB1073

Katsu Trading AB
LED Fotball
NBTY 201302345

Robetoy AB
Fire Engine Light and Sound
61891 eller 632-8

Robetoy AB
T-banetåg 7040

Suntoy AB
Blinkande studsboll
13.5595

Källa: Kemikalieinspektionen

-----

No more pages to load