Valendona berättade och visade bilder från stuieresan

Årsmöte med Bymarken-Dalviks S-förening

Föreningsnytt. Årsmötet med Bymarken-Dalviks S-förening inleddes av Valendona Dobra som berättade och visade bilder från en studieresa till Israel/Palestina i höstas. Hon hade fått resestipendium från Olof Palmes Internationella center.

Ordförande Johnny Hartwig kunde redovisa ett bra verksamhetsår. Medlemsantalet har ökat med 9 medlemmar. Följande möten under året redovisades:

24 februari hölls årsmöte med Dan Mattsson som gäst kring bostadsbyggande i allmänhet och i synnerhet med Dalvik i åtanke, 25 maj gick Vårutflykten av stapeln med temat ”Byarna, betet och bostäderna Bymarken genom tusen år” som guidades av antikvarien Ådel Franzén,

12 september arrangerade vi tillsammans med Tro och Solidaritet ett föredrag kring ”Staten är sekulariserad men samhället religiös” som Ulf Bjereld, ordförande för STS och statsvetare höll i, 10 oktober kom Carolina Petterson på besök och berättade om sin praktik hos Svalorna Latinamerika och den 5 december var medlemmarna inbjudna till Arbetarkommunen till ett föredrag av Mistre Tesfaye från Olof Palmecentret om internationella frågor.

Vid årsmötesförhandlingarna omvaldes Johnny Hartwig till ordförande, Eber Fransson, vice ordf, Nicholas Hillergård, kassör och Tommie Fritzson, ledamot. Johan Idebäck valdes till ny sekreterare och Martin Karlsson avtackades.

Till revisorer valdes Kerstin Hillergård och Anders Lundkvist. Kent Johansson och Anders Lundkvist har blivit nominerade till Kyrkovalet.

Föreningen är fortfarande den enda politiska föreningen på Dalvik.

-----

No more pages to load