Från vänster: Illan De Basso (S) Foto: Mattias Landström och Ann-Mari Nilsson (C). Foto: Anna Hållams

100-tals skattemiljoner användes inte 2016

Brist på kommunal mark, lokaler och personella resurser.

Där har ni några av de viktigaste faktorerna att bara drygt hälften av kommunens investeringspengar användes i fjol.

Investeringsbudgeten för skattefinansierad verksamhet 2016 i Jönköpings kommun var på totalt  941 miljoner kronor.

Nu kan Jmini avslöja att nämndernas utfall ger en förbrukning på 527 miljoner kronor enligt det preliminära bokslutet för året.

– Det är möjligt att vi får tänka mer realistiskt i fortsättningen. Samtidigt tycker jag det skulle vara värre om det var det motsatta att vi investerade mer än budgeterat. Det är inte lätt att göra prognoser, men i det här fallet har vi varit för optimistiska, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Brist på viss arbetskraft råder i hela landet och Ilan De Basso (S), kommunalråd  säger följande:

– Det behövs mer personella resurser både inom tekniska och stadsbyggnad för att påskynda och klara de planerade investeringarna. Samtidigt vet vi att konkurrensen om denna kompetens är tuff. Arbetet borde ha inletts långt tidigare för att klara behoven, säger Ilan De Basso.

Den ursprungliga budgeten för 2016 var på 797 miljoner inklusive exploatering. Budgeten ökades sedan till 941 miljoner, bland annat med 100 miljoner som var avsedda till flyktingbostäder. Men dessa pengar har bara utnyttjats till 56 procent när det gäller den skattefinansierade delen (exklusive exploatering).

– Vi saknar också olika former av verksamhetslokaler. Det gäller inte minst på förskolesidan där situationen delvis är akut i vissa områden.Tillfälliga lösningar är sällan bra ur verksamhetssynpunkt. Lägg därtill brist på mark att bygga på. Den kommande perioden ser onekligen ut att bli besvärlig, säger Ilan De Basso.

När det gäller affärsverksamheten för 2016 var den 240 miljoner och av den förbrukades 193 miljoner (exklusive exploatering). Beslut har fattats om att ombudgetera 160,9 miljoner till 2017 samt att 189,6 miljoner beaktas i kommande budgetförslag 2018-2020. 

-----

No more pages to load