Feministiskt initiativ har fått ny styrelse

Föreningsnytt. Feministiskt initiativ Region Jönköping är en förening för hela Jönköpings län. Föreningen hade årsmöte 8 mars och valde styrelse för 2017-2019.

Styrelsen valdes enlig valberedningens förslag:

Ordförande: Ewelina Axell (omval)
Vice ordförande: Carin Sollenberg (omval)
Kassör: Jesper Persson (omval)
Ledamot: Baharan Raoufi (nyval)
Ledamot: Alexandra Jauhiainen (nyval)

Styrelsen ska bland annat arbeta för att det bildas kommunföreningar i alla länets kommuner med sikte att ställa upp i så många kommuner som möjligt i valet 2018 och samordna arbetet att ta fram en politisk plattform för att kunna ställa upp i val till regionfullmäktige 2018. Feministerna i Jönköping har ny styrelse

Ny styrelse för Jönköpings kommunförening
Den 8 mars hade Feministiskt initiativs kommunförening i Jönköping årsmöte och valde styrelse för 2017.

Styrelsen valdes enligt valberedningens förslag:
Ordförande: Ewelina Axell (omval)
Vice Ordförande: Jesper Persson (omval, tidigare kassör)
Kassör: Lisa Söndergaard (omval, tidigare ledamot)
Ledamot: Cecilia Selvén (nyval)
Ledamot: Jenny Astner (omval)

Feministerna i Jönköping träffas varannan vecka i en tankesmedja med syftet att utveckla vår kommunpolitik.

-----

No more pages to load