Skolverket har gått ut och varnat att det kan förekomma fusk i samband med niornas nationella prov i svenska på fredagen. Temabild. Foto: Pixabay

Varning för provfusk i Jönköping

På fredagen gör landets niondeklassare en del av sitt nationella prov i svenska och svenska som andraspåk.

Och nu kan Jmini varna för att det kan fuskas i kommunens skolor.

Skolverket har nämligen gått ut med en nationell varning under torsdagen som lyder så här: ”Vi har fått information om att årets nationella prov i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 spridits via sociala medier och vi vill uppmärksamma skolor på att bilder av provet har skickats mellan elever. Vi har även informerat Skolinspektionen som är den myndighet som ansvarar för tillsynen att skolorna hanterar proven enligt Skolverkets regler”.

Sent på torsdagskvällen fick Jmini kontakt med Junedalsskolans rektor, Irena Hanzek. På fredagen gör 280 elever bara på Junedal det här provet.

– Jag har inte hört detta innan, men vi måste genomföra provet som planerat. Det är uppsatsdelen som genomförs, säger Irena Hanzek.

Junedalsskolans rektor menar att det inte kan förberedas så mycket innan.

– Det som eleverna kan få tag i är de tre ämnen som det ska skrivas om, säger Irena Hanzek.

Men visst kan det här vara ett stort problem. Nu varnar i alla fall skolans högsta instans för fusket.

-----

No more pages to load