Från vänster: Jonas Waernelius, Mikael Karlsson, Njeri Olenkere

RFSL har fått en ny styrelse

Föreningsnyheter. Vid RFSL Jönköpings årsmöte i ABF:s lokaler den 12 mars 2017 valdes en ny styrelse på fem personer till RFSL Jönköping.

Njeri Olenkere valdes till ordförande efter Beatrice Causey. Mikael Karlsson valdes till kassör, medan Ola Götesson, Mattias Kallin och Jonas Waernelius Sandqvist valdes till ordinarie ledamöter.

Den nya styrelsen tillträdde den 13/3 2017.

– Det känns hedrande att få arbeta i ett väldigt motiverande och stödjande team. Därför är jag övertygad om att vi kommer att lyckas med att skapa en trygg miljö som frigör resurser och möjligheter för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera i Jönköping, säger den nytillträdde ordföranden Njeri Olenkere i ett pressmeddelande.

RFSL Jönköping är en icke vinstdrivande organisation och en lokalavdelning under RFSL.

-----

No more pages to load